SBIF:s dataskyddsbeskrivning

2022-10-6

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.
0350771-2
sbif@byggarna.fi 
045-7808 111
Kontaktperson i ärenden gällande registret:
Joakim Högström, sbif@byggarna.fi, 045-7808 111


Vi, Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f. (SBIF), binder oss till att säkra din integritet och att behandla dina personuppgifter varsamt och lagenligt.
Med personuppgift avses de uppgifter som specificerats i Europeiska Unionens dataskyddsförordning (2016/679) tillämpat på SBIF.
Med denna beskrivning klargör vi hur och varför vi behandlar dina uppgifter, hur och var de samlas in, vem som har tillgång till och till vem uppgifterna delas samt hur du själv granskar och har korrigerar dina uppgifter.


Hur och varför vi behandlar dina uppgifter
SBIF samlar in och sparar våra medlemsföreningars medlemmars personuppgifter, för att kunna erbjuda, framställa och upprätthålla de tjänster som åligger SBIF.
SBIF samlar även in sina kunders faktureringsuppgifter för att enligt uppgjorda avtal kunna fakturera för sålda tjänster eller varor.
Personuppgifterna samlas direkt in av den registrerade medlemmen, av medlemsföreningen eller av kunden personligen.
Vi använder dina uppgifter:
för att uppfylla slutna avtal
för att kontrollera din identitet
för att upprätthålla våra tjänster
till statistik
till marknadsföring och fakturering

Ifall du säger upp ditt avtal eller medlemskap sparar vi dina personuppgifter så länge som lagen tillåter eller kräver, exempelvis bokföringslagen. Vanligtvis sparas uppgifterna i 1 år.

Vilka uppgfiter samlar vi in
Direkt från den registrerade medlemmen samlar vi in:
Grunduppgifter som namn, kontaktuppgifter, personsignum, hemadress och telefonnummer
Vi samlar inte in specifika uppgifter som rör, etnicitet, politisk inriktning, religion eller livsåskådning.
Avtal uppgjorda med SBIF sparas i vårt system.
Händelser, som exempelvis betalningar, sparas i vårt system.
Datakommunikation, som exempelvis e-post sparas i vårt system.
Vi sparar dock endast sådan information som är relevant för vår verksamhet.

Principerna för skyddet av registret

Manuellt material
Manuellt material förvaras i låsta utrymmen.

ADB-register
Tillgång till ADB-registret (yhdistysavain.fi) har endast förbundssekreteraren och webbplatsen är skyddad med SSL-certifikat.

Delande av personuppgifter och överföring till tredje part
SBIF anlitar Yhdistysavain.fi, Dropbox och HelpostiLasku.net med vilkas hjälp vi upprätthåller register, kommunikation, fakturering och sköter övriga medlemsärenden.
Ifall du som personmedlem även ansluter dig till Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry (RKL) delas dina kontaktuppgifter till RKL.
För att erhålla tidningsförmåner delas ditt namn och postadress till Svenska Byggingenjörernas Riksförbund samt till VVS-föreningen i Finland.
Vi kan även hamna dela dina uppgifter med exempelvis myndigheter eller indrivningsföretag.

Du har när som helst rätt att kontrollera vilka personuppgifter vi har sparade. Märk också att de uppgifter vi samlar in är nödvändiga för upprätthållandet av verksamhet och tjänster. Ifall du inte vill lämna över uppgifterna kan avtalsvillkoren inte uppfyllas. Läs nedan hur du granskar dina uppgifter

Översändande av personuppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifterna flyttas utanför EU eller EES.

Hur granska och rätta dina personuppgifter?
Du har rätt att granska och rätta dina personuppgifter så som förutsätts i dataskyddslagen.
Du har rätt att begära en kopia på dina personuppgifter och vidarebefordra dem till tredje part.
Du har rätt att be oss radera alla de uppgifter som inte exempelvis bokförings- eller skattelagen tvingar oss att bevara.

Du kan förbjuda att dina personuppgifter behandlas om behandlingen inte sker på laglig eller verksamhetsenlig grund.

Du har rätt att be oss uppdatera eller rätta dina uppgifter

Du har rätt att be oss begränsa användningen av dina uppgifter.

Dessa åtgärder vidtas genom att kontakta sbif@byggarna.fi eller 045-633 2346. Åtgärderna är gratis.
Märk att alla begärelser om åtgärder behandlas separat och utförs om alla lagars så tillåter.
Du har också rätt att lämna in en anmälan till Dataombudsmannen, vars kontaktuppgifter ni hittar nedan.
Dataombudsmannens byrå
Besökadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån
00520 Helsingfors
Postadress: PB 800
00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
Byrås e-post: tietosuoja@om.fi